MARATON

Jan Aarden и наследството му

Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в стария.

ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

 

                 
Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен Мене

 

Не изговаряй напразно името на Бога

Помни да осветяваш седмия ден, неделята

Почитай баща си и майка си

Не убивай

Не прелюбодействай

Не кради

Не лъжесвидетелствай

Не пожелавай жената на ближния си

Не пожелавай имота на ближния си

 

Ян Aarden от Steenbergen (Холандия), една линия създадена за изключително дълги  дистанции над 800км и полети със пренощуване до1300 км каквито са полетите от Барселона.Тази линия се основава главно на гълъби Delbar и Stichelbaut. 
С течение на времето, Aarden гълъби са се превърнали в основа за много от съвременните линии за дълги  разстояния ето някои от тях: Van Der Wegen, Ван Геел, Lazeroms, и др. Предшественици на това семейство включва Dolle Vlekje, Langen, Ligtenberg, Barcelona. Такива известни гълъби, като Vlekje Dolle, Langen, Ligtenberg, Барселона.

Zilvervosje NL 47-433488 Toontje Schouteren, De Heen (NL) sold to Bakker Meesters, De Heen. 3 nat. Dax (1949) 2 nat. Dax (1950) 27 nat. Dax (1951) 47 nat. Saint-Vincent (1951) 55 nat. Saint-Vincent (1950)

300 HASKOVO

Dolle най-силния представител на линията Аардеn

300 HASKOVO

Vlekje внук на Dolle

300 HASKOVO
Уебсайт в alle.bg